Investigation on effect of job satisfaction on employee’s performance based in Kabul Municipality – Afghanistan in 2020 (Case Study: 2nd District)

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

İş tatmini, çalışan, performans, Kabil Belediyesi, kurum

Özet

Bu araştırma çalışması, 2020 yılında Kabul belediyesinin (2. Bölge örneği) iş tatmininin çalışan performansı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada kullanılan araştırma yöntemi, anket yaklaşımıyla açıklayıcı-analitik yöntemlerin bir karışımıdır. Bu araştırmaya dahil olan istatistiksel popülasyon, 38 çalışan (Kabil Belediyesi 2. Bölge) olup, bu veriler SPSS adlı istatistiksel bir yazılım aracılığıyla analiz edilmiştir. Anketin güvenilirliği ve geçerliliği, içerik geçerliliği yöntemleri ve Cronbach alfa katsayısı ile doğrulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, iş tatmini ile çalışan performansı arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir; yani organizasyondaki iş tatmini ne kadar yüksekse, performans da o kadar iyidir

Referanslar

Amani, Fatemeh et al. (2016)." Investigating the effect of short-term in-service training courses on the performance of municipal employees of Tehran Region 7", Social Research Quarterly, No. 17

Asmaili, Mahmoud Reza. (2013). "Investigation of the effects of emotional intelligence on job satisfaction and organizational commitment of female employees (case study: electricity departments of Tehran province)" Women and Family Studies, 20th issue.

Arab Amri Mohammad (2004), investigating the relationship between employee job satisfaction and employee performance in 3 social security branches, master's thesis, Tehran: Islamic Azad University, Tehran South Branch.

Azizi, Saeed (2013) "Investigation of the relationship between job competition and organizational commitment, a case study of the employees of the General Administration of Tax Affairs of Qom province", Research Paper on Taxation, No. 11.

Yayınlanmış

2023-12-18

Nasıl Atıf Yapılır

Ghori, N. M. (2023). Investigation on effect of job satisfaction on employee’s performance based in Kabul Municipality – Afghanistan in 2020 (Case Study: 2nd District). Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları, 1(2), 253–276. Geliş tarihi gönderen https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/22