The Issue Of Insufficient Capital Accumulation In Developing Countries

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Sermaye Birikimi, Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Gelişmekte Olan Ülkeler

Özet

Bu çalışmada genel olarak gelişmekte olan ülkelerdeki yetersiz sermaye birikiminin sorununu incelemek amaçlanmaktadır. Araştırmayı geliştirmek ve amacına ulaşmak amacıyla öncelikle gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye birikiminin neden yetersiz olduğu üzerine bir analiz yapılıp ardından bu ülkelerdeki ekonomik kalkınma için yeterli sermaye birikiminin etkin bir alternatifi sunulmuştur. Uluslararası düzeydeki ekonomik ve sosyal olarak ülkeleri sınıflandırmak amacıyla ülkelerin kişi başına düşen gelirleri ve insani gelişmişlik endeksleri dikkate alınarak sosyal ve ekonomik durumlarının da analizi yapılmıştır. Araştırma konusunu anlamak amacıyla genel olarak ve özel olarak da ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınması bağlamında sermaye birikimini tanımlayan kavram ve teoriler üzerine genel bir literatür taraması yapılmıştır. Veri toplamak amacıyla kamu ve/veya özel kurumların yayınlarından veri elde etmeyi içeren ikincil veri toplama tekniğine dayalı veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Dolayısıyla, incelenen veriler Dünya Bankası Grubu ve diğer özel kuruluşların elektronik veri tabanlarından elde edilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerdeki yetersiz sermaye birikiminin sorununun, bu ülkelerin çoğunun düşük ve alt-orta gelirli ekonomilere sahip olması nedeniyle ortaya çıkan yetersiz tasarruflarla ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki yeterli sermaye biriktirmenin yolu, bu ülkelerdeki sürekli olarak yabancı sermaye yatırımları yapmaktan geçmektedir

Referanslar

AKSOY, Ahmet; TANRIÖVEN, Cihan. (2014) Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi. 5. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

AYDIN, Nurhan. (1997) Uluslararası Doğrudan Yatırımları ve Ortak Girişimler (Joint Ventures). T.C Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 1002, Eskişehir.

BAL, Harun. (2001) Uluslararası Finansman, Dış Borç Yönetimi ve Türkiye. TBB Yayınları, Ankara.

BAYRAK, Riza; POLAT, Mustafa. (2020) Sürdürülebilir Kalkınma: Disiplinlerarası Yaklaşım. 1. Basım, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara.

BERBER, Metin. (2006) İktisadi Büyüme ve Kalkınma. 3. Baskı, Derya Kitabevi, Trabzon.

EĞİLMEZ, Mahfi. (2021) Ekonominin Temelleri. 5. Basım, Remszi Kitabevi, İstanbul.

DİKKAYA, Mehmet; ÖZYAKIŞIR, Deniz. (2013) Ekonominin Temelleri. 1. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara.

KARACAN, Nuri. (1965) İktisadi Gelişmeyi Gerçekleştirme Aracı Olarak Milletlerarası Sermaye Hareketleri. Maliye Enstitüsü Konferansları Onuncu Cilt’ten Ayrı Bası, Sermet Matbaası, İstanbul.

MARIA, Augusto Umba Manuel. (2022) “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Angola Ekonomisi Üzerindeki Etkisi”. (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara/Türkiye). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCEIh_YwW-t0N64WB997CumDp2q69QBnP-yunAMJZwGA6

MARX, Carl. (2009) Capital – Critique of Political Economy. 23rd Edition, Brazilian Civilization, Rio de Janeiro; First Book, The Production Process of Capital, v. II.

MURTEIRA, Mário. (2004) Knowledge Economy – Knowledge, Capital and Labor in the Global Market. 1st Edition, Quimera Editor, S.I.

Organization for Economic Co-operation and Development. (2002) Foreign Direct Investment for Development – Maximising Benefits, Minimising Costs. OECD Publications Service, Paris.

The Global Data Lab. (2023) “Subnational Human Development Index”. Accessed, 12/02/2023. https://globaldatalab.org/shdi/table/shdi/?levels=1&years=2021+2020+2019+2018+2017&interpolation=0&extrapolation=0

The World Bank Group. (2023) “World Bank Country and Lending Groups”. Accessed, 12/02/2023. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

SOARES, José Carlos. (2010) Economics Dictionary. 2nd Edition; Plátano Editor; Lisbon.

Yayınlanmış

2023-06-06

Nasıl Atıf Yapılır

Umba Manuel MARIA, A. (2023). The Issue Of Insufficient Capital Accumulation In Developing Countries. Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları, 1(1), 91–106. Geliş tarihi gönderen https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/7