Maritime Crossroads: Unraveling the Maldives- Turkey Relations (1650-1900)

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Seylan, tarih, Maldivler, Osmanlı İlişkileri, Türkiye

Özet

Bu makale, Maldivler ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkileri 1650 ile 1900 arasındaki 250 yılı kapsayan belirli bir döneme odaklanarak araştırmaktadır. Antik ticaret yollarının birleşim noktasında stratejik olarak konumlanan Maldivler, deniz ticareti alanında merkezi bir rol oynamış ve uluslararası diplomasi ile kültürel alışverişin geniş perspektifine önemli katkılarda bulunmuştur. Maldivler'in Osmanlı Türkleri için tamamen bilinmeyen bir varlık olmadığını gösteren birçok tarihi işaret bulunmaktadır. Bunun kanıtları, 1567 tarihli Ali Macar Reis'in atlasında, Katip Çelebi'nin 17. yüzyıl başyapıtı 'Cihannüma'da, Mahmud Raif Efendi'nin (1803) haritalarındaki Maldivler'e dair açık referanslarda, Osmanlı gemilerinin Maldiv limanlarına düzensiz olarak demirlemelerini belgeleyen kayıtlarda, Osmanlı Sultanı'nın onuruna 16. yüzyıla dayanan Cuma hutbelerinin düzenli bir geleneği olarak ve 16. yüzyılın sonlarına doğru Maldivler'in Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında vasal bir devlet olarak yer aldığı gerçeğindedir. Osmanlı etkisi, Maldivler toplumuna çeşitli şekillerde sirayet etti: Yargı, mutfak, dil, edebiyat, para, semboller, unvanlar, moda ve Maldivler Satrancı (Raazuvaa) gibi çeşitli yönleri etkiledi. Paradoksal olarak, bu tarihsel bağlar Maldivler ve Türkiye arasındaki önemli bağlantıları vurgulasalar da, akademik araştırmalar sınırlı kalmıştır. Bu bilimsel boşluğa yanıt olarak, bu çalışma kapsamlı bir araştırma metodolojisi kullanarak, arşivsel araştırmayı ve karşılaştırmalı kültürel analizi entegre ederek diplomatik, kültürel, dini ve siyasi ilişkilerin nüanslı yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, bilgi eksikliklerini gidermeyi, göz ardı edilmiş tarihleri aydınlatmayı ve Maldivler ile Türkiye arasındaki kalıcı ilişkinin daha derin bir anlayışına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Yayınlanmış

2023-12-18

Nasıl Atıf Yapılır

CAREEM, Z. (2023). Maritime Crossroads: Unraveling the Maldives- Turkey Relations (1650-1900). Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları, 1(2), 229–251. Geliş tarihi gönderen https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/21