İntihal Politikası

Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları Dergisi'ne yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesine gönderilmeden önce ilgili editör ve editör yardımcıları tarafından etik kurallar açısından kontrol edilir; intihal kontrolü için  iThenticate raporu çıkarılır. Benzerlik oranı %20'nin altında olan çalışmalar bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Yazı içerikleri tamamen yazarın sorumluğundadır.