The Army and The Mauritanian Political System

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Moritanya, Ordu, Politik sistem, sivil kontrol, demokrasi

Özet

: Bu çalışma, Moritanya siyasetinde ordunun rolünü ve bununla ilgili olarak şu sorunun cevabını aramaktadır: Demokratik siyasal sisteme geçiş durumunda sivil-asker ilişkileri nasıl olacaktır? Çalışma, askeri kurumun siyasi yaşamdaki etkisini azaltmak amacıyla Ulusal Meclis'e karşı hesap verebilir hale getirilmesinde kontrol ve hesap verebilirliğin rolüne ve Moritanya'da demokratik geçişin güçlendirilmesi için reform yapılmasının önemine odaklanmaktadır. Bu çalışma, askeri müdahalenin nedenlerinin, Fransa'nın yeni oluşan Moritanya devletinin gereksinimlerini karşılamaması nedeniyle sömürgecinin hiçbir kurum bırakmamasından kaynaklandığını varsaymaktadır. Moritanya siyasi sistemi, siyasi hayata katılımı artıran kurumsal bir karaktere sahip, güçlü bir devletin kurulmasından önce demokrasiyi benimsemiştir. Çalışma, Moritanya'da çalışmanın zorlu deneyiminin çok fazla zaman ve sabır gerektirdiğini ve ordunun siyasi süreçten uzaklaştırılması ve rekabetçi seçimler yapılması halinde ülkenin demokratik geçişe ulaşma şansının eskisinden daha yüksek olduğu sonucuna varıyor.

Referanslar

Abdel Rahman Hassan, H. (1996). The Military and Governance in Africa: A Study in the Nature of Civil-Military Relations, African Studies Series 1, Cairo: Cairo: Center for African Future Studies 1996.

Ali Abu Farha, Sayed. (2015). The Militarization of Democratic Transition in Mauritania, in: Armies and Democratic Transition in Africa: Obstacles to Building the National State, Hamdi Abdel Rahman, (ed.), Doha: Forum for Arab and International Relations.

Al-Karawi, Mahmoud Saleh. (2011). Memory of Military Coups in Mauritania: The Struggle for Power, Arab Journal of Political Science, No. 31.

Al-Kuwari, Ali khalifa and Mady, Abdel Fattah. (2009). (coordination and editing), Why did others move to democracy and the Arabs lag behind? A comparative study of Arab countries with other countries, Democracy Studies in Arab Countries Project, Beirut: Center for Arab Unity Studies.

Yayınlanmış

2023-12-18

Nasıl Atıf Yapılır

Horma, E. M. (2023). The Army and The Mauritanian Political System. Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları, 1(2), 181–204. Geliş tarihi gönderen https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/19