Amaç ve Kapsam

Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları Dergisinde Türkiye ile tarihsel, kültürel ve ekonomik ilişkileri olan Afrika ülkelerinin dil, tarih, edebiyat, sanat ve kültürlerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilimsel çalışmalara yer verilecektir.