Has the Level of Security Threat Among Unemployed Youth in Sierra Leone On the Increase? What Do You Think Should Be Done to Unlock Job Opportunities for Unemployed Youth?

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

bölgesel barış, işsiz gençler, Sierra Leone, İstikrar, güvenlik

Özet

Ekonomik kalkınmanın, bölgesel barışın, istikrarın ve güvenliğin en önemli unsuru gençlere sağlık ve eğitim gibi temel olanakların yanında kaliteli işlerin sağlanmasıdır. İşsiz gençlerin sayısı arttıkça durum daha da vahimleşmektedir. Sosyoekonomik bir sorun olmasının yanı sıra, genç işsizliği ve buna bağlı eksik istihdam, Sierra Leone'de önemli bir siyasi ve güvenlik kaygısı olarak kendini göstermiştir. Ne tarafından bakarsanız bakın her iki alanda da sebepleri ve sonuçları görürsünüz. Engelli olmayan ancak vasıfsız, işsiz ve ötekileştirilmiş gençler, az miktarlarda para ve tanınma vaadi karşılığında şiddete başvurmaya yöneldiler. Gruplarla savaşarak etkilenmeleri veya onların saflarına alınmaları daha olasıdır. Bunun sonucunda milletin huzur ve güvenliği ihlal edilmiş, bu da milletin kalkınmasına engel olmuştur. Belirsizlik ve istikrarsızlık ortamında hiçbir ülke gelişemez. Yatırımcılar barışçıl ülkelere çekilmekte ve yatırım istihdam yaratılmasına yol açmaktadır. Bazılarına göre işsizliğin yüksek olmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında yüksek nüfus artış hızı, kırsaldan kente yoğun göç, Mesleki ve Teknik Eğitim eksikliği, tarımın ihmal edilmesi ve yolsuzluk yer alıyor.

Referanslar

Adesina, O. S. (2013). Unemployment and security challenges in Nigeria. International Journal of Humanities and Social Science (3), 7, 146-156 [Online] Available: www.ijhssnet.com/journals/ (September 23, 2015). Adesoji, A. (2010).

Adetoro, R.A. (2012). Boko Haram insurgency in Nigeria is a symptom of poverty and political alienation. I.O.S.R. Journal of Humanities and Social Sciences (J.H.S.S.), (3), 5, 21-26.

Akwara, A.F., Akwara, N.F. Enwuchola, J., Adekunle, M. & Udaw, J. E. (2013). Unemployment and Poverty: Implications for National Security and Good Governance in Nigeria. International Journal of Public Administration and Management Research, (2), 1, 1-11. [Online] Available: http;//www.rcmss.com (September 24, 2015).

Alabi, T. (2014). Youths' Unemployment and Crime control: An analysis of Nigerian Experience. European Scientific Journal, (10), 2, 301-312.

Aleyomi, M. B. (2012). Ethno-religious crisis as a threat to the Stability of Nigeria's federalism. Journal of Sustainable Development in Africa, (14), 3, 127-140. Leonard Berkowitz (1962) and Aubrey Yates (1962).

Yayınlanmış

2023-12-18

Nasıl Atıf Yapılır

Kamara, S. A. (2023). Has the Level of Security Threat Among Unemployed Youth in Sierra Leone On the Increase? What Do You Think Should Be Done to Unlock Job Opportunities for Unemployed Youth?. Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları, 1(2), 129–140. Geliş tarihi gönderen https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/12