Single Account (TSA) on Public Sector Performance in Sierra Leone for the 2015-2022

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Tek Hazine Hesabı (THH), Kamu Sektörü, Devlet tarafından toplanan gelirler, Devlet harcamaları

Özet

Çalışma, Tek Hazine Hesabının (THH) Sierra Leone'deki kamu sektörünün performansı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu çalışma öncelikle THH'nin kamu sektörünün Devlet Toplanan Gelirini ve Devlet Harcamalarını ne ölçüde iyileştirdiğini incelemektedir. Bu araştırma için Sierra Leone Maliye Bakanlığı'ndan alınan ikincil veriler kullanılmıştır. Gözlemler 2015'ten 2022'ye kadar yıllık olarak kaydedilmiştir. Veriler iki döneme ayrılmıştır: THH öncesi dönem (2015 - 2018) ve THH sonrası dönem (2019 - 2022). Veriler SPSS 25 istatistik paketi kullanılarak bir ön-son analiz (ortalama farkı testi) yardımıyla analiz edilmiştir. Bulgular, THH uygulamasının Sierra Leone'deki gelir seferberliği üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak diğer bulgular, THH'nin uygulanmasından sonra Devlet Harcamalarının önemli ölçüde arttığını ortaya çıkarmıştır. Çalışma, Tek Hazine Hesabının (THH) uygulanmasının Sierra Leone'de gelir üretimini artırdığı sonucuna varıyor. Çalışma, bazı performans göstermeyen sektörlerin performans gösteren sektörlerle karşılaştırılması için her gelir üreten sektörün periyodik olarak değerlendirilmesinin uygun olacağını önermektedir.

Referanslar

Amaefule, L.I., 2019. Treasury single account and performance of federal government of Nigeria. In Treasury single account and performance of federal government of Nigeria: Amaefule, Leonard Ifeyanyi.

Arumona, J., Lambe, I. And Lawal, S.O., 2020. Impact of Treasury Single Account (TSA) on Public Sector Performance in Nigeria.

Carman, J.G., 2010. The accountability movement: What’s wrong with this theory of change?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39(2), pp.256-274.

Davis, S.E., Klaas, E.E. and Koehler, K.J., 1989. Diurnal time-activity budgets and habitat use of Lesser Snow Geese Anser caerulescens in the middle Missouri River valley during winter and spring. Wildfowl, 40(40), pp.45-54.

Diamond, J. and Khemani, P., 2005. Introducing financial management information systems in developing countries. Available at SSRN 888065.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-18

Nasıl Atıf Yapılır

Kollie, J. L., Kamara, E. J., & Kanu, A. (2023). Single Account (TSA) on Public Sector Performance in Sierra Leone for the 2015-2022. Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları, 1(2), 141–153. Geliş tarihi gönderen https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/14