Community Radio and the Audience in Uganda: A Survey on the Community Radio Performance of Community Service

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Community Radio, Communities, Broadcasting, Audience, Uganda

Özet

Uganda'daki Topluluk radyo (CR) istasyonlarının çoğu, bu topluluklarda yaşayan nüfusa kolay hizmet sunumu için topluluklar tarafından işletilir, yönetilir, kontrol edilir ve sahiplenilir. Bu arada, az sayıda radyo istasyonu, bu kurumların alıcılarına hizmet sunumunu izlemek için sivil toplum kuruluşları (STK'lar), özel kişiler ve devlet tarafından sahip olunan ve kontrol edilen kuruluşlardır. Farklı kurumlara bağlı diğer radyo istasyonları kar amacı güden kanallardır. Sahiplerin kısıtlamalarına ve hükümet sansürlerine rağmen, CR istasyonları, insanların seslerini ve görüşlerini yayınlayarak topluluk karar alma sürecine katılmalarına izin vererek, topluluklara istasyonları üzerinde "tam kontrole" sahip olma şansı veriyor. CR istasyonları kitleleri eğitiyor, onları sağlık konularında duyarlı hale getiriyor, suçun önlenmesine dahil oluyor ve aile içi şiddetle mücadele ediyor. Ayrıca kültürel ve dini güçlendirme rolü oynarlar ve toplulukların çıkarlarına, ihtiyaçlarına ve özlemlerine hizmet ederler. Uganda'nın farklı bölgelerinde CR istasyonları, hedef kitlelerine ulaşmak için yerel ve uluslararası diller olmak üzere en az iki dilde yayın yapmaktadır. Kullanılan anlaşılır diller ve halkın programlamaya gönüllü katılımı, CR radyolarının performansını artırmaya ve istasyon yönetimi ile izleyiciler arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yardımcı olur. Bu makale, CR'nin Uganda'daki kökleri hakkında bir ipucuna sahip olmak için özellikle Afrika ve Uganda'daki radyo gelişiminin basit arka planından bahsetmektedir. Bu arada, anketin yapıldığı tarihte CR istasyonlarının yüzde 60'ının yalnızca bölgesel düzeyde, yüzde 20'sinin ulusal düzeyde, yüzde 20'sinin topluluk düzeyinde hedef kitleye ulaştığı ve hiçbir istasyonun uluslararası düzeye ulaşmadığı belirtilmiştir. Zorluklara rağmen, CR istasyonları kitlelerle iyi ilişkiler içinde olmayı başarmış, ancak bazı istasyonlar topluluklara hizmet etme ana hedeflerinden ticari yayıncılığa yönelmiştir.

Referanslar

Banjade, A. (2006 June). Voice to the voiceless in Western Nepal: An audience survey of Community Radio Madanpokhara. The Journal of Development Communication. Volume 17 (1): 72-91.

Colin Fraser and Sonia Restrepo Estrade, (UNESCO 2011) Community radio handbook.

Daily Monitor Newspaper, 27 April 2014, The 20-year journey of FM radio in Uganda. Retrived 12, May, 2016, from https://www.monitor.co.ug/Magazines/Life/The-20-year-journey-of-FM-radio-in-Uganda/689856-2294296-1dsyub/index.htmlEconomic and Political Weekly, Vol. 38, No. 22 (May 31 - Jun. 6, 2003), pp. 2188-2197[Journal]

Fredrick Stuart, April 1963 whatever happened to radio? Vol. XI, No. 7 http://trove.nla.gov.au/version/13478483

Jo Tocchi, May 31, 2003, Promise of Citizens’ Media Lessons from Community Radio in Australia and South Africa

Job Creation and Enterprise Development Department,Small Enterprise Development Programme (International labour organisation), 2005, Mass media case study, Radio for small enterprise in Uganda.

John Van Zyl, (2003). Community radio – The peoples’ voice, 1st edition, Sharp Sharp Press.

Marcelo Solervicens & Zoe Plaugher, 2007, AMARC community radio social impact assessment removing barriers increasing effectiveness.

Mary Myers 2008, Radio development in Africa, A Concept Paper Prepared for the International Development Research Centre (IDRC) of Canada.

Mefalopulos Paolo, (2003). Theory and Practice of Participatory Communication: The case of the FAO Project in Communication for Development in Southern Africa University of Texas Unpublished PHD Thesis.

Mehra Masani 1976, Broadcasting and the people, New Delhi: National Book Trust, India, 1976.

Nigel Mathers, Nick Fox & Amanda Hunn, 2009, The NIHR RDS for the East Midlands / Yorkshire & the Humber 2009 2 Surveys and Questionnaires.

Re-thinking the workings of community radios: how community is a community radio in Uganda (2014). A study by the Unwanted Witness Uganda, With support from OSIEA

Saima Saeed, Development in Practice, Vol. 19, No. 4/5 (Jun., 2009), pp. 466-478 [Journal]

Thomas Bongani Hart, 2011, Community Radio: The Beat that Develops the Soul of the People?: A case study of XK fm as a SABC owned community radio station and its role as a facilitator of community based development.

Tracey Naughton, 1996, Community Radio: A Voice for the Voiceless, No 31.

Vinod Pavarala - ‎2003, Building Solidarities: A Case of Community Radio in Jharkhand.

World Bank, 2002. The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development World Bank: Washington DC

Yalala Nirmala, 2015 The role of community radio in empowering women in India, MediaAsia Volume 42, Issue 1-2

Yayınlanmış

2023-06-06

Nasıl Atıf Yapılır

KATAMBA, M. (2023). Community Radio and the Audience in Uganda: A Survey on the Community Radio Performance of Community Service. Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları, 1(1), 107–127. Geliş tarihi gönderen https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/1