L.S Kollie, J., Jam Kamara, E. ve Kanu, A. (2023) “The Analysis of Tax Buoyancy and Determinant in Sierra Leone”, Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları, 1(1), ss. 39–54. Erişim adresi: https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/6 (Erişim: 24 Şubat 2024).