[1]
ALEM, E. ve Ayele, Y. 2023. Ethio-Türkiye’s relation from the past to the future: Ethiopia’s Potential areas in focus. Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları. 1, 1 (Haz. 2023), 71–90.